W przypadku pytań prosimy o kontakt:

EEC – Travel Ltd.
Siedziba rejestrowa:
ul. Krupnicza 22 lok. 4
04-719 Warszawa
tel.: + 48 22 243 17 33
kom.: +48 668 684 814
fax: +48 22 742 19 32

Liability Insurance Policy – valid untill 2018 April 07 / Limit of indemnity: 1.200.000,00 USD (3.500.000,00 PLN)


Biuro Regionalne ds. Marketingu i Promocji:
ul. Marconich 3 lok. 18A,
02-931 Warszawa
info@eec-travel.com
events@eec-travel.com
www.eec-travel.com

NIP: 525-25-24-538
REGON: 145930301
KRS: 0000407280
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto bankowe:
Nr rachunku:
Bank PKO BP S.A
76 1020 1068 0000 1302 0247 0797